Kafé Hærverk AS går over til elektroniske fakturaer (EHF)

Skal du sende faktura til Kafé Hærverk AS? Vi har innført mottak av fakturaer i EHF (Elektronisk Handelsformat).

Vårt organisasjonsnummer er 918 775 358.

Hvis du ikke kan sende faktura i EHF til oss, så må faktura være i PDF-format og sendes til faktura.haerverk@hurd.no

Faktura skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *