Covid-19 status

Kjære gjester! Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre ytterligere spredning av Covid-19. Dette inkluderer forbud mot alle kulturarrangementer og stengning av alle barer. Tiltakene gjelder inntil annen beskjed blir gitt. Dette betyr at alle våre arrangementer i nærmeste fremtid blir avlyst/utsatt, og at vi holder stengt inntil videre. Vi håper å se dere igjen snart. Ta vare på dere selv og hverandre!

Dear guests! The Norwegian Directorate of Health has adopted extensive measurements to prevent Covid-19 from spreading further. This includes banning all cultural events and closing all bars. These measurements are in effect until further notice. This means that all our events in the near future are cancelled/postponed, and that we are closed until further notice. We hope to see you again soon. Take care of yourself and each other!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *