Booking-henvendelse

Vennligst bruk dette skjemaet for alle booking-henvendelser!
Også tilgjengelig på engelsk.
Felter merket med * er obligatoriske.

På grunn av det store antallet booking-henvendelser vi mottar hver dag, får vi ikke besvart dem så fort som vi ønsker. Vi har alle dagjobber, så vi driver dette utestedet på fritiden vår. Men vi verdsetter din interesse, så vennligst vær tålmodig og ikke send meldinger eller ring oss om din booking-henvendelse. Vi kommer tilbake til deg snarest mulig. Takk!

Kort historikk, medlemmer, etc.
Tittel, plateselskap, utgivelsesår.
Lenker til Bandcamp, Soundcloud, YouTube, Vimeo, etc.
Dato, by, spillested.
Inntekter fra døra eller garanti, evt. hvor mye.