Program

Vi er for tiden stengt pga. restriksjoner ifm. COVID-19-pandemien, og derfor er ingen nye arrangementer bekreftet. Arrangementer som har blitt avlyst/utsatt på grunn av pandemien vil bli satt opp igjen hvis det er mulig og postet her så snart de er bekreftet.

We are currently closed due to of restrictions regarding the COVID-19 pandemic, which means that no new events are confirmed. Events that have been cancelled/postponed because of the pandemic will be rescheduled if possible and posted here as soon as they are confirmed.

Tidligere arrangementer | Previous events: 2020 | 2019 | 2018 | 2017