12.08.17: DJ Spykidelic

Kl. 22.00-03.00 | Gratis inngang! | Facebook-event | Underskog-event

Spykidelic (Tony F. Wilson) kommer fra Sør-London og var tidligere en del av 90-tallets klubbkveld Quirky (Vox Club, Brixton) som huset konserter med blant andre Autechre, Aphex Twin og Biosphere. I Norge har han flere klubbkonsepter som Acid Grime, Dubious og Dausteg og han produserer også egen musikk med Necessary, Human Inferno og Mud People.

https://www.mixcloud.com/Spykidelic/mir-23717/
https://soundcloud.com/_type/spykidelic-svovelskyer-over-nord-europa
https://soundcloud.com/acidgrime/spykidelic-radio-nova-mix-racemix-2