Home

Men min angst må forløses i lengsel/og i syner av redsel og nød./Jeg har lengtet mot skipskatastrofer/og mot hærverk og plutselig død